Home » xEV CAR » เอช เซม ลงนามความร่วมมือ ร่วมผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

เอช เซม ลงนามความร่วมมือ ร่วมผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

Share

เอช เซม ลงนามความร่วมมือ ร่วมผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

นายวันชัย ลี้นะวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด (ที่ จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษากับวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อร่วมผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้เพิ่มพูนทักษะและศักยภาพให้กับนักศึกษาอาชีวะได้นำหลักสูตรที่ศึกษามาทำงานจริง ณ หอประชุมอร่ามเรืองรอง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com