Home » PR NEWS » “เดอะ สตรีท รัชดา” รับรางวัล MEA ENERGY AWARDS ประเภทอาคารศูนย์การค้า ครองมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงาน และอาคารที่มีคุณภาพอากาศภายในที่ดี

“เดอะ สตรีท รัชดา” รับรางวัล MEA ENERGY AWARDS ประเภทอาคารศูนย์การค้า ครองมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงาน และอาคารที่มีคุณภาพอากาศภายในที่ดี

Share

“เดอะ สตรีท รัชดา” รับรางวัล MEA ENERGY AWARDS ประเภทอาคารศูนย์การค้า ครองมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงาน และอาคารที่มีคุณภาพอากาศภายในที่ดี

ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ตอกย้ำแนวทางในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ยึดถือและปฏิบัติมาตลอด โดยการมอบรางวัลตราสัญลักษณ์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร เพื่อเป็นการส่งเสริมและเชิดชูอาคารที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นอาคารที่มีคุณภาพอากาศในอาคารที่ดี ดัชนีการใช้พลังงานได้มาตรฐานที่สมบูรณ์แบบของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ เมื่อวันก่อน

ในโอกาสนี้ นายพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา เข้ารับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ประเภท อาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า จาก นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ซึ่ง ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่เข้มข้น 2 เงื่อนไข ภายใต้โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า MEA Index (Management of Energy Achievement Index) ตัวชี้วัดระดับการใช้พลังงานที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้พัฒนาขึ้นใหม่ และเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality : IAQ) ซึ่งจะตรวจวัดในพารามิเตอร์ต่าง ๆ ตามหลักมาตรฐานสากล อันเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ภายใต้โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร กำหนดให้มีการประเมินอาคารโดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพการใช้พลังงานที่เหมาะสม และมีคุณภาพอากาศที่ดีสำหรับการใช้งานในอาคาร ภายใต้แนวคิด “คุณภาพอากาศในอาคารดี ดัชนีการใช้พลังานได้มาตรฐาน” ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้จะส่งผลโดยตรงกับผู้ที่ใช้งานอยู่ในอาคารนั้น ๆ เป็นประจำ

สามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ของ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ได้ที่ www.thestreetratchada.com หรือเฟซบุ๊ก www.facebook.com/TheStreetRatchada สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-232-1999

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com