Home » PR NEWS » “วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” สานต่อความสำเร็จเป็นปีที่ 11

“วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” สานต่อความสำเร็จเป็นปีที่ 11

Share

“วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” สานต่อความสำเร็จเป็นปีที่ 11

นายบุญดี อำนวยสกุล (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท  ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ประกาศสานต่อความสำเร็จของโครงการวาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ ปีที่ 11 พ.ศ. 2565 โดยเปิดรับบริจาคบราเสื่อมสภาพทุกแบรนด์ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีแบบ Zero Waste (เปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์) ไม่ก่อให้เกิดขยะชุมชน อีกทั้งการเผาในที่โล่งยังสร้างมลพิษและฝุ่น PM 2.5 โดยร่วมกับ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP นำบราที่ได้รับบริจาคไปแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิง ทดแทนการใช้ถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้าในระบบปิด โดยมี นางธัญญ์ธิดา ศรีรักษา (ที่ จากขวา) ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) นางสาวการุณี สุหร่าย (ที่ จากซ้าย) กรรมการบริษัท นางอินทิรา นาคสกุล (ที่ จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ บมจ.ไทยวาโก้ ถนนพระราม 3 ซอย 23 เมื่อเร็วๆ นี้ สามารถบริจาคบราเก่าได้วาโก้ช็อปและเคาน์เตอร์วาโก้ทั่วประเทศ หรือทางไปรษณีย์ส่งถึงฝ่าย CSR บมจ.ไทยวาโก้ สอบถามโทร. 02-296-9979

รายชื่อผู้บริหารจากซ้ายไปขวา
1.      ประณต เวสารัชวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย บมจ.ไทยวาโก้
2.      เมธา สุภากร กรรมการบริหารและประธานคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ.ไทยวาโก้
3.      การุณี สุหร่าย กรรมการบริษัท บมจ.ไทยวาโก้
4.      MR.TAKUYA MIURA กรรมการรองผู้จัดการ บมจ.ไทยวาโก้
5.      บุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยวาโก้
6.      ธัญญ์ธิดา ศรีรักษา ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน
7.      อินทิรา นาคสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บมจ.ไทยวาโก้
8.      สุภรี สุภภะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย บมจ. ทีพีไอ โพลีน

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com