Home » PR NEWS » กทปส. เยี่ยมชมและติดตามโครงการฯ ชูนวัตกรรมเบรคเกอร์ ด้วยระบบ Home Cloud Platform และ AI

กทปส. เยี่ยมชมและติดตามโครงการฯ ชูนวัตกรรมเบรคเกอร์ ด้วยระบบ Home Cloud Platform และ AI

Share

กทปส. เยี่ยมชมและติดตามโครงการฯ ชูนวัตกรรมเบรคเกอร์ ด้วยระบบ Home Cloud Platform และ AI

ในภาพ นายชาญวุฒิ อำนวยสิน ผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย)  และนางชัชชม สุจริตโศภิต   ผู้พัฒนานวัตกรรมบ้านไร้เบรกเกอร์ 4.0  (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยนายวันฉัตร ผดุงรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ที่ 3 จากขวา)

กทปส. ให้ทุนสนับสนุนโครงการบ้านไร้เบรกเกอร์ 4.0 กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมการใช้ไฟฟ้าและการป้องกันภัย ซึ่งได้รับการจัดสรรทุนประเภทที่ ประจำปี 2561 ตามวัตถุประสงค์มาตรา 52 (2) ส่งเสริมผู้ประกอบกิจการและบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง โดยได้ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมด้วยระบบเทคโนโลยี HoME@Cloud  ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดนวัตกรรมเบรคเกอร์ 4.0 ของนักวิศวกรไทย เพื่อปฏิวัติอุตสาหกรรมไฟฟ้ายุคดิจิทัล และได้มีการติดตั้งใช้งานจริงกับองค์กรสาธารณะของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้เยาว์และผู้ด้อยโอกาส  นอกจากนี้ยังติดตั้งและใช้งานในองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก กลางและใหญ่ รวมกว่า 50 แห่ง  โดยในวันนี้ได้เข้ามาเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินการติดตั้งและใช้ระบบ ณ บริษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (พันทิปดอทคอม) กรุงเทพฯ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com