Home » PR NEWS » เปิดตัวแบรนด์ “ไฟท์ฝุ่น” (PhytFoon) สุดยอดนวัตกรรม เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ ด้วยผลิตภัณฑ์ลดฝุ่น PM2.5 “ไฟท์ฝุ่น สเปรย์” (PhytFoon Spray) ที่พัฒนาจากผลงานการวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดตัวแบรนด์ “ไฟท์ฝุ่น” (PhytFoon) สุดยอดนวัตกรรม เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ ด้วยผลิตภัณฑ์ลดฝุ่น PM2.5 “ไฟท์ฝุ่น สเปรย์” (PhytFoon Spray) ที่พัฒนาจากผลงานการวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share

เปิดตัวแบรนด์ “ไฟท์ฝุ่น” (PhytFoon) สุดยอดนวัตกรรม เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ ด้วยผลิตภัณฑ์ลดฝุ่น PM2.5 “ไฟท์ฝุ่น สเปรย์” (PhytFoon Spray) ที่พัฒนาจากผลงานการวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แน่นอนว่าปัญหามลพิษทางอากาศของสังคมไทยในปัจจุบันนั้นสร้างความกังวลให้กับใครหลายคนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ต้องเผชิญกับฝุ่น PM2.5 ในขณะเดินทาง หรือใช้ชีวิตอยู่ภายนอกอาคาร ไปจนถึงคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ เพราะมลพิษทางอากาศอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวได้ ซึ่งทาง ชลิตา มุ่งวิวัฏ ประธานบริหาร บริษัท เพนทา อินโนเทค จำกัด ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงเกิดเป็นแนวคิดที่ต้องการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศขึ้น โดยร่วมมือกับ รศ.ภญ.ร.ต.อ.หญิง ดร.สุชาดา สุขหร่อง จากบริษัท เฮิร์บ การ์เดียน จำกัด บริษัทสตาร์ทอัพภายใต้การบ่มเพาะขององค์กรที่รวบรวมนวัตกรรมทางสุขภาพ โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Pharmacy Enterprise) และโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) เปิดตัวแบรนด์ ไฟท์ฝุ่น” (PhytFoon) สุดยอดนวัตกรรมเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ ที่สามารถใช้ได้ในอาคาร ที่อยู่อาศัย หรือในบริเวณพื้นที่ปิด พร้อมเปิดตัว ไฟท์ฝุ่น สเปรย์” (PhytFoon Spray) ผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดปริมาณของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ได้ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันในวันที่ต้องเผชิญกับปริมาณของฝุ่นละอองที่เกินกว่าค่ามาตรฐาน ที่ ห้อง Ballroom A โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์

โดยในงานได้รับเกียรติจากเหล่าเซเลบริตี้คนเมืองเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ ศิรประภา จีระพันธุ, เมลนีย์ อยู่วิทยา, วรรณวิไล เตชะสมบูรณ์, แพรวปรียา ชุมสาย ณ อยุธยา, รินทร์รตา อินทามระ, อัชฌา เจริญรัศมีเกียรติ, หม่อมหลวงอรรถดิศ ดิศกุล, เอกชัย สุขุมวิทยา, ชนินทร์ เตรัตนชัย, ณภศศิ สุรวรรณ, ฐฤณณรัตน์ เดชะทวีวัฒน์ และอีกมากมาย

ไฟท์ฝุ่น” (PhytFoon) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากสุดยอดนวัตกรรมเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ ภายใต้แนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นอันดับแรก โดยมีผลิตภัณฑ์เด่นเป็น ไฟท์ฝุ่น สเปรย์” (PhytFoon Spray) ที่คิดค้นจากนวัตกรรมที่สามารถลดปริมาณของฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ปิดได้ และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องฟอกอากาศ และในพื้นที่ที่เครื่องฟอกอากาศไม่สามารถเข้าถึงได้

ชลิตา มุ่งวิวัฏ กล่าวถึงแนวคิดในการก่อตั้งแบรนด์ ไฟท์ฝุ่น” (PhytFoon) ว่า เราพบว่าไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันต้องเผชิญกับมลภาวะเกือบจะตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเดินทาง และหรือแม้แต่เวลาอยู่ในบ้านก็ตาม ซึ่งปริมาณของฝุ่นละอองในอากาศที่สูงกว่าปกติ สามารถเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของเราในระยะยาวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก สตรีมีครรภ์และผู้สูงวัยที่ค่อนข้างต้องเป็นห่วงเป็นพิเศษ เราเลยเกิดไอเดียที่อยากจะคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยลดปริมาณของฝุ่น PM2.5 ได้ โดยมีแนวความคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำนั้นต้องเป็นสิ่งที่ทำมาจากธรรมชาติ มีความปลอดภัย และต้องไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักทั้งต่อผู้ใช้ สัตว์เลี้ยง และสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเราทั้งหมด กระทั่งเราได้มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเกิดการร่วมมือกันสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ ไฟท์ฝุ่น สเปรย์ นี้ขึ้น

ด้าน รศ.ภญ.ร.ต.อ.หญิง ดร.สุชาดา สุขหร่อง กล่าวถึงจุดเด่นของนวัตกรรมที่สามารถลดปริมาณของฝุ่น PM2.5 ได้ว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันมีผลงานวิจัยชี้ชัดว่าในอากาศมีปริมาณค่าฝุ่น PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้นถึง 200 ไมโคกรัมต่อลูกบากศ์เมตร ซึ่งมากกว่าที่มาตรฐานขององค์กรอนามัยโลก (WHO) กำหนดไว้ว่าควรอยู่ที่ 25 ไมโครกรัมต่อลูกบากศ์เมตร แสดงให้เห็นว่าปริมาณฝุ่นนั้นเกินค่ามาตรฐานไปค่อนข้างมาก ซึ่งฝุ่น PM 2.5 นี้ เมื่อเข้าสู่ระบบร่างกายและสะสมเป็นปริมาณมากก็จะส่งผลทำลายต่ออวัยวะภายในทั้ง ปอด ถุงลม หัวใจ เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคปอด โรคหัวใจ ลุกลามไปจนสามารถเป็นโรคมะเร็งได้ ซึ่งกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงมากจะเป็นกลุ่มของเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคปอด จากปัญหาที่กล่าวมานั้น เราจึงพยายามที่จะคิดค้นนวัตกรรมที่สามารถช่วยลดปัญหาของฝุ่น PM2.5 ในปัจจุบัน ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ ฝุ่นก็คืออนุภาคของแข็งที่แขวนลอยในอยู่อากาศ เราก็เลยคิดค้นวิธีที่จะทำให้ฝุ่นตกลงมาสู่พื้น โดยใช้เทคโนโลยีทางเภสัชกรรมคิดค้นสารผสมที่สามารถดักจับฝุ่น PM2.5 ด้วยกลไกจำเพาะ ในการทำงานวิจัยครั้งนี้ใช้เวลามากกว่า 1 ปี จนได้สารผสมที่เป็นสารจากธรรมชาติ มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สารผสมที่ผลิตขึ้นมานี้สามารถทำให้ PM2.5 เกาะรวมตัวกัน ซึ่งได้มีการพิสูจน์ลักษณะของฝุ่นที่ตกลงมาสู่พื้นหลังการใช้สารฉีดพ่นด้วยกล้องจุลทรรศน์ ก็พบว่าอนุภาคของฝุ่นมีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้ไม่สามารถลอยกลับขึ้นไปในอากาศได้”

ไฟท์ฝุ่น สเปรย์” (PhytFoon Spray) ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ที่ต้องการลดความกังวลเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ เพราะด้วยคุณสมบัติที่สามารถลดปริมาณฝุ่นในอากาศได้ทันทีเมื่อฉีดพ่น สูงสุดถึง 80% ของฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศ ด้วยกลไกพิเศษของส่วนผสมจากสารธรรมชาติที่มีประจุ (Charged Derived-Natural Compound) และสามารถดักจับฝุ่นได้ (agglomeration) พร้อมทำให้ฝุ่นมีน้ำหนักมากขึ้น จึงตกลงมาสู่พื้น และไม่ฟุ้งกลับนานถึง 7 ชั่วโมง และในส่วนผสมยังปราศจากแอลกอฮอล์ ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองเมื่อสัมผัส อีกทั้งยังลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้อีกด้วย

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสาระน่ารู้เกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 โดยมีเหล่าเซเลบริตี้รักสุขภาพให้เกียรติมาร่วมแนะนำเคล็ดลับการดูแลตัวเองเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 เริ่มที่สาวยิ้มสวย ศิรประภา จีระพันธุ เผยว่า “จากปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่มีในปัจจุบันทำให้เราค่อนข้างเป็นกังวล ด้วยความที่เรามีลูกที่ยังเล็กและที่บ้านก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุ เพราะเป็นกลุ่มที่ภูมิต้านทานต่ำและมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองมาก ทำให้เราต้องดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้านเป็นพิเศษด้วยการหมั่นทำความสะอาดบ้านทุกวัน เวลาอยู่ในบ้านก็ต้องเปิดเครื่องฟอกอากาศ ซึ่งก็จะช่วยลดปริมาณฝุ่นบริเวณภายในบ้านได้ หากช่วงที่ฝุ่นเยอะมากๆ ก็จะหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน ถ้าเลี่ยงไม่ได้และมีเหตุจำเป็นที่ต้องออกไปข้างนอกก็จะใส่หน้ากากอนามัยที่สามารถกันฝุ่น PM 2.5 ได้ พกทิชชู่เปียกเพื่อเช็ดฝุ่นละออง และพกสเปรย์จำกัดฝุ่นฉีดพ่นเพื่อช่วยกำจัดฝุ่นขณะขับรถ”

ถัดมาที่คุณแม่ลูกสอง แพรวปรียา ชุมสาย ณ อยุธยา เล่าว่า “จริงๆ ต้องบอกว่าเรามีความคุ้นชินกับ PM2.5 มาพอสมควร เพราะปัญหาฝุ่นควันที่เราประสบนั้นถือเป็นปัญหาที่เราต้องเจอในทุกๆ ปี โดยส่วนตัวแล้วเราค่อนข้างแข็งแรงและไม่มีอาการแพ้ฝุ่น แต่ที่ค่อนข้างเป็นกังวลก็คือลูกชายคนโตมีอาการแพ้ฝุ่นอย่างเห็นได้ชัด อย่างในช่วงนี้ที่ปริมาณฝุ่นมากขึ้นก็จะเริ่มมีอาการคันผิว ระคายเคืองผิว และเป็นภูมิแพ้ด้วย ทำให้เราต้องดูแลลูกเป็นพิเศษ ด้วยการให้ลูกสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกไปทำกิจกรรมหรือสัมผัสอากาศภายนอก หรือถ้าหากเป็นไปได้ช่วงนี้ก็งดกิจกรรมเอาท์ดอร์ไปก่อนเพื่อลดการสัมผัสกับฝุ่นโดยตรง หรือถ้าหากมีอาการแพ้ฝุ่นแบบรุนแรงก็ต้องรีบไปพบแพทย์ค่ะ”

ต่อมาที่นักธุรกิจหนุ่ม หม่อมหลวงอรรถดิศ ดิศกุล กล่าวว่า “ด้วยความที่เราทำธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น ร้านของเราจะต้องปิดประตู หน้าต่าง อยู่ตลอด เพราะถ้าหากเปิดประตูทิ้งไว้ ฝุ่นควัน มลพิษที่อยู่บริเวณภายนอกจะลอยเข้ามาในร้านได้ ยิ่งร้านอาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่นั้นล้วนแล้วแต่เป็นอาหารที่เน้นความสด อย่างเช่น ปลาดิบ ซูซิ ซึ่งแน่นอนว่าเราต้องรักษาความสะอาดบริเวณร้านให้ดีที่สุดไม่อย่างนั้นร้านและอาหารอาจจะสกปรกได้ สำหรับวิธีการป้องกันนั้นก็จะติดตั้งเครื่องกรองอากาศให้ทั่วทั้งบริเวณร้านเพื่อให้ช่วยกรองอากาศและดักจับฝุ่น รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างเช่นสเปรย์ลดฝุ่นก็สามารถช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันต่างๆ รวมถึงฝุ่น PM 2.5 ที่มีในบริเวณภายในร้านได้”

ปิดท้ายที่สาวนักกิจกรรม อัชฌา เจริญรัศมีเกียรติ เผยว่า “ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมจะเป็นช่วงที่ฝุ่นค่อนข้างเยอะมาก จะเป็นช่วงที่มี PM 2.5 ซึ่งทำให้เราเป็นกังวลอยู่พอสมควร เพราะว่าเราเป็นคนชอบทำกิจกรรมกลางแจ้ง ชอบออกทริปไปเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่ก็รับลมเต็มๆ เมื่อก่อนมักจะคิดว่าฝุ่นเป็นสิ่งที่เล็กมากแต่พอไปอ่านงานวิจัยของคุณหมอถึงรู้ว่าฝุ่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก เพราะเวลาที่เราสูดอากาศหายใจเข้าทุกวินาทีมันก็เหมือนเราเอาสิ่งสกปรกเข้าไปในร่างกาย  มันจะไปสะสมอยู่ตกค้างอยู่ ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะขับออกไปได้อย่างไร เพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่ สำหรับวิธีดูแลตัวเองนั้นเราจะเน้นการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาแม้ว่าจะอยู่ภายในรถ ถึงแม้อาจจะทำให้หายใจไม่สะดวกแต่ก็ยังเลือกที่จะใส่เพื่อป้องกัน PM2.5 ถ้าหากอยู่บ้านก็จะใช้เครื่องกรองอากาศเพื่อช่วยกรองอากาศกรองฝุ่นให้ลดลง ที่สำคัญเราคิดว่าเราต้องปรับตัวโดยต้องรู้และตระหนักถึงอันตรายของฝุ่น ศึกษาถึงปัญหาและหาวิธีป้องกันตัวเอง พร้อมหาตัวช่วยอื่นๆ อยู่เสมอ อย่างสเปรย์ลดฝุ่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ก็ช่วยลดฝุ่นและเห็นผลได้ในทันที”

พบกับ ไฟท์ฝุ่น สเปรย์” (PhytFoon Spray) กลิ่นเฟรช เลมอน (Fresh Lemon) และกลิ่นโอเชียน บรีซ (Ocean Breez) ได้ที่ร้านยาโอสถศาลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และช่องทางออนไลน์ทั้ง Line@ @phytfoon, Facebook: PhytFoon ไฟท์ฝุ่น สเปรย์ลดฝุ่น PM2.5, Instagram: phytfoon_official, Lazada และ Shopee ในขนาด 300 ml ราคา 599 บาท, ขนาด 160 ml ราคา 389 บาท, ขนาด 50 ml ราคา 139 บาท และขนาด 30 ml ในราคา 89 บาท

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com