Home » PR NEWS » สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการประจำปี2563” สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการประจำปี2563” สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

Share

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการประจำปี2563” สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล เล็งเห็นถึงศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการ และเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมอาชีพให้คนพิการทั่วประเทศ ได้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ จึงจัดโครงการ มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปี 2563” สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ พร้อมการแสดงจากศิลปินและนักแสดงมากมาย อาทิ เกรท วรินทร , เจนิเฟอร์ คิ้ม , ว่าน ธนกฤต , ต่าย อรทัย , เนย – แจม , เอิงเอย และ เตวิชญ์ ฯลฯ ระหว่างวันที่12-13ธันวาคม 2563ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี (ฮอลล์ 5– 6)

ภายในงานมหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการประจำปี2563 จะมีการนำผลิตภัณฑ์ และสินค้าจากฝีมือคนพิการมาวางจำหน่ายมากมาย เพื่อเป็นการร่วมสร้างกำลังใจ รอยยิ้ม และความหวังให้พวกเขาด้วยการอุดหนุนสินค้า ซึ่งในปัจจุบันมีคนพิการเป็นจำนวนมาก ที่มีความพยายาม และมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ สามารถผลิตงานฝีมือต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม แต่มีปัญหาเนื่องจากยังไม่มีช่องทาง หรือตลาดในการจัดจำหน่าย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงกำหนดจัดงาน มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปี 2563” ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่มีความสามารถ มีศักยภาพในการจัดทำผลิตภัณฑ์งานฝีมือ หรือผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตร ตลอดจนคนพิการที่มีความสามารถทางอาชีพด้านต่าง ๆ ได้มีพื้นที่ในการแสดงสินค้า และจำหน่าย เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาด และเกิดการรวมกลุ่มผู้ประกอบการคนพิการที่มีศักยภาพภายใต้กิจกรรมที่หลากหลาย และกระตุ้นการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนา และส่งเสริมด้านอาชีพ ให้คนพิการอย่างยั่งยืน และเป็นจุดศูนย์รวมให้คนพิการทั่วประเทศ ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านการประกอบอาชีพซึ่งกันและกัน พร้อมแสดงทักษะด้านอาชีพให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ และมีเจตคติที่ดีต่อคนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม โดยงานในครั้งนี้มีคนพิการจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดงาน มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการประจำปี2563” กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่12-13ธันวาคม 2563ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี (ฮอลล์ 5– 6) โดยมีกิจกรรมมากมายภายในงาน ประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์จากเกษตรกร สินค้าหัตถกรรม งานประดิษฐ์ งานฝีมือต่างๆ จากฝีมือของคนพิการทั่วประเทศ พร้อมการแสดงจากศิลปินและนักแสดงมากมาย อาทิ เกรท วรินทร , เจนิเฟอร์ คิ้ม , ว่าน ธนกฤต , ต่าย อรทัย , เนย – แจม , เอิงเอย ปภาวริญจ์ และ เตวิชญ์ ชัยธัช ฯลฯ สอบถามรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร 02 354 7533 – 37

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com